PUBLICATION

Plant Genetics Lab

Google Scholar


SELECTED PUBLICATIONS

(*Corresponding author; #Co-first author)

5. Yuanying Peng#,*, Honghai Yan#, Laichun Guo#, Cao Deng#, Chunlong Wang#, Yubo Wang#, Lipeng Kang, Pingping Zhou, Kaiquan Yu, Xiaolong Dong, Xiaomeng Liu, Zongyi Sun, Yun Peng, Jun Zhao, Di Deng, Yinghong Xu, Ying Li, Qiantao Jiang, Yan Li, Liming Wei, Jirui Wang, Jian Ma, Ming Hao, Wei Li, Houyang Kang, Zhengsong Peng, Dengcai Liu, Jizeng Jia, Youliang Zheng, Tao Ma*, Yuming Wei*, Fei Lu*, Changzhong Ren*. Reference genome assemblies reveal the origin and evolution of allohexaploid oat. Nature Genetics. (2022).
doi:10.1038/s41588-022-01127-7.

4. Y. Zhou#, X. Zhao#, Y. Li, J. Xu, A. Bi, L. Kang, D. Xu, H. Chen, Y. Wang, Y. Wang, S. Liu, C. Jiao, H. Lu, J. Wang, C. Yin, Y. Jiao*, F. Lu*. Triticum population sequencing provides insights into wheat adaptation. Nature Genetics. (2020).
doi:10.1038/s41588-020-00722-w.

3. Punna Ramu*, Williams Esuma, Robert Kawuki, Ismail Y Rabbi, Chiedozie Egesi, Jessen V Bredeson, Rebecca S Bart, Janu Verma, Edward S Buckler, Fei Lu*. Cassava haplotype map highlights fixation of deleterious mutations during clonal propagation. Nature Genetics. (2017).
doi: 10.1038/ng.3845

2. Fei Lu*, Maria C Romay, Jeff C Glaubitz, Peter J Bradbury, Rob J Elshire, Tianyu Wang, Yu Li, Yongxiang Li, Kassa Semagn, Xuecai Zhang, Alvaro G. Hernandez, Mark A. Mikel, Ilya Soifer, Omer Barad, Edward S Buckler*. High-resolution genetic mapping of maize pan-genome sequence anchors. Nature Communications. (2015).
DOI:10.1038/ncomms7914.

1. Lu F, Lipka AE, Elshire RJ, Glaubitz JC, Cherney JH, Casler MD, Buckler ES, Costich DE. Switchgrass genomic diversity, ploidy and evolution: novel insights from a network-based SNP discovery protocol. PLoS Genetics. (2013).
https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1003215 (Citation: 675 by 2022-07-14)


PREPRINTS

(*Corresponding author; #Co-first author)

7. Xuebo Zhao#, Yafei Guo#, Lipeng Kang, Aoyue Bi, Daxing Xu, Zhiliang Zhang, Zhang Jijin, Xiaohan Yang, Jun Xu, Song Xu, Xinyue Song, Ming Zhang, Yiwen Li, Philip Kear, Jing Wang, Changbin Yin, Zhiyong Liu, Xiangdong Fu, Fei Lu*. Population genomics unravels the Holocene history of Triticum-Aegilops species. bioRxiv. (2022).
doi:10.1101/2022.04.07.487499

6. zhiliang Zhang#, Jijin Zhang#, Lipeng Kang, Xuebing Qiu, Beirui Niu, Aoyue Bi, Xuebo Zhao, Daxing Xu, Jing Wang, Changbin Yin, Xiangdong Fu, Fei Lu*. Genotyping of structural variation using PacBio high-fidelity sequencing. bioRxiv. (2021).
doi:10.1101/2021.10.28.466362

5. Yuanying Peng*, Honghai Yan, Laichun Guo, Cao Deng, Lipeng Kang, Chunlong Wang, Pingping Zhou, Kaiquan Yu, Xiaolong Dong, Jun Zhao, Yun Peng, Xiaomeng Liu, Di Deng, Yinghong Xu, Ying Li, Qiantao Jiang, Yan Li, Liming Wei, Jirui Wang, Jian Ma, Ming Hao, Wei Li, Houyang Kang, Youliang Zheng, Yuming Wei, F. Lu*, Changzhong Reference genome assemblies reveal the origin and evolution of allohexaploid oat. Research Square. (2021).
doi:10.21203/rs.3.rs-664692/v1

4. X. Zhao, X. Fu, C. Yin*, F. Lu*.Wheat Speciation and Adaptation: Perspectives from Reticulate Evolution. Preprints. (2021).
https://doi.org/10.1007/s42994-021-00047-0

3. Y. Zhou#, X. Zhao#, Y. Li, J. Xu, A. Bi, L. Kang, H. Chen, Y. Wang, Y. Wang, S. Liu, C. Jiao, H. Lu, J. Wang, C. Yin, Y. Jiao*,F. Lu*, Convergence within divergence: insights of wheat adaptation from Triticum sequencing. bioRxiv. (2020).
doi:10.1101/2020.03.21.001362

2. H. Chen, C. Jiao, Y. Wang, Y. Wang, C. Tian, H. Yu, J. Wang, X. Wang, F. Lu, X. Fu, Y. Xue, W. Jiang, H. Ling, H. Lu, Y. Jiao. Comparative Population Genomics of Bread Wheat (Triticum aestivum) Reveals Its Cultivation and Breeding History in China. bioRxiv. (2019).
doi:10.1101/519587

1. Punna Ramu*, Williams Esuma, Robert Kawuki, Ismail Y Rabbi, Chiedozie Egesi, Jessen V Bredeson, Rebecca S Bart, Janu Verma, Edward S Buckler, Fei Lu*. Cassava HapMap: Managing genetic load in a clonal crop species. bioRxiv. (2016).
doi: http://dx.doi.org/10.1101/077123


PEER-REVIEWED PUBLICATIONS

(*Corresponding author; #Co-first author)

13. Yuanying Peng#,*, Honghai Yan#, Laichun Guo#, Cao Deng#, Chunlong Wang#, Yubo Wang#, Lipeng Kang, Pingping Zhou, Kaiquan Yu, Xiaolong Dong, Xiaomeng Liu, Zongyi Sun, Yun Peng, Jun Zhao, Di Deng, Yinghong Xu, Ying Li, Qiantao Jiang, Yan Li, Liming Wei, Jirui Wang, Jian Ma, Ming Hao, Wei Li, Houyang Kang, Zhengsong Peng, Dengcai Liu, Jizeng Jia, Youliang Zheng, Tao Ma*, Yuming Wei*, Fei Lu*, Changzhong Ren*. Reference genome assemblies reveal the origin and evolution of allohexaploid oat. Nature Genetics. (2022).
doi:10.1038/s41588-022-01127-7.

12. Yuange Wang#, Fei Du#, Jian Wang, Ke Wang, Caihuan Tian, Xiaoquan Qi, Fei Lu, Xigang Liu, Xingguo Ye, and Yuling Jiao*. Improving bread wheat yield through modulating an unselected AP2/ERF gene. Nature Plants. (2022).
doi:10.1038/s41477-022-01197-9.

11. Xiaofei Yang, Haopeng Yu, Wenqing Sun, Ling Ding, Ji Li, Jitender Cheema, Ricardo Ramirez-Gonzalez, Xuebo Zhao, Azahara C. Martín, Fei Lu, Bao Liu, Cristobal Uauy, Yiliang Ding & Huakun Zhang. Wheat in vivo RNA structure landscape reveals a prevalent role of RNA structure in modulating translational subgenome expression asymmetry. Genome Biology. (2021).
doi: 10.1186/s13059-021-02549-y

10. Zhang, X.*, Zhu, Y., Kremling, K.A.G., Romay, M.C., Bukowski, R., Sun, Q., Gao, S., Buckler, E.S., Lu, F.*. Genome‑wide analysis of deletions in maize population reveals abundant genetic diversity and functional impact. Theor. Appl. Genet. (2021).
doi:10.1007/s00122-021-03965-1

9. Wang J#, Xu J#, Yang X#, Xu S, Zhang M, F. Lu*. Boosting the power of transcriptomics by developing an efficient gene expression profiling approach. Plant Biotechnol J. (2021)
doi:10.1111/PBI.13706

8. X. Zhao, X. Fu, C. Yin*, F. Lu*.Wheat Speciation and Adaptation: Perspectives from Reticulate Evolution. aBiotech. (2021)
doi:10.1007/s42994-021-00047-0

7. H. Zhai, C. Jiang, Y. Zhao, S. Yang, Y. Li, K. Yan, S. Wu, B. Luo, Y. Du, H. Jin, X. Liu, Y. Zhang, F. Lu, M. Reynolds, X. Ou, W. Qiao, Z. Jiang, T. Peng, D. Gao, W. Hu, J. Wang, H. Gao, G. Yin, K. Zhang, G. Li, D. Wang, Wheat heat tolerance is impaired by heightened deletions in the distal end of 4AL chromosomal arm. Plant Biotechnol. J. (2020).
doi: https://doi.org/10.1111/pbi.13529

6. Y. Zhou#, X. Zhao#, Y. Li, J. Xu, A. Bi, L. Kang, D. Xu, H. Chen, Y. Wang, Y. Wang, S. Liu, C. Jiao, H. Lu, J. Wang, C. Yin, Y. Jiao*, F. Lu*. Triticum sequencing provides insights into wheat adaptation. Nature Genetics. (2020).
doi:10.1038/s41588-020-00722-w

5. Chunzhi Zhang, Pei Wang, Die Tang, Zhongmin Yang, Fei Lu, Jianjian Qi, Nilesh R. Tawari, Yi Shang, Canhui Li & Sanwen Huang. The genetic basis of inbreeding depression in potato. Nature Genetics. (2019).
doi:10.1038/s41588-018-0319-1

4. Lian, Q., Tang, D., Bai, Z., Qi, J., Lu, F., Huang, S., Zhang, C. Acquisition of deleterious mutations during potato polyploidization. J Integr Plant Biol. (2019).
10.1111/jipb.12748. PMID: 30474354

3. Springer Nathan M., Anderson Sarah N., Andorf Carson M., Ahern Kevin R., Bai Fang, Barad Omer, Barbazuk W. Brad, Bass Hank W., Baruch Kobi, Ben-Zvi Gil, Buckler Edward S., Bukowski Robert, Campbell Michael S., Cannon Ethalinda K. S., Chomet Paul, Dawe R. Kelly, Davenport Ruth, Dooner Hugo K., Du Limei He, Du Chunguang, Easterling Katherine A., Gault Christine, Guan Jiahn-Chou, Hunter Charles T., Jander Georg, Jiao Yinping, Koch Karen E., Kol Guy, Köllner Tobias G., Kudo Toru, Li Qing, Lu Fei, Mayfield-Jones Dustin, Mei Wenbin, McCarty Donald R., Noshay Jaclyn M., Portwood John L., Ronen Gil, Settles A. Mark, Shem-Tov Doron, Shi Jinghua, Soifer, Ilya, Stein Joshua C., Stitzer Michelle C., Suzuki Masaharu, Vera Daniel L., Vollbrecht Erik, Vrebalov Julia T., Ware Doreen, Wei Sharon, Wimalanathan, Kokulapalan, Woodhouse Margaret R., Xiong Wenwei, Brutnell Thomas P. The maize W22 genome provides a foundation for functional genomics and transposon biology. Nature Genetics. (2018).
doi:10.1038/s41588-018-0158-0

2. Karl A. G. Kremling, Shu-Yun Chen, Mei-Hsiu Su, Nicholas K. Lepak, M. Cinta Romay, Kelly L. Swarts, Fei Lu, Anne Lorant, Peter J. Bradbury & Edward S. Buckler. Dysregulation of expression correlates with rare-allele burden and fitness loss in maize. Nature. (2018).
doi:10.1038/nature25966

1. Punna Ramu*, Williams Esuma, Robert Kawuki, Ismail Y Rabbi, Chiedozie Egesi, Jessen V Bredeson, Rebecca S Bart, Janu Verma, Edward S Buckler, Fei Lu*. Cassava haplotype map highlights fixation of deleterious mutations during clonal propagation. Nature Genetics. (2017).
doi: 10.1038/ng.3845